Hlavní menu (přeskočit)


Profil pedagoga

Aneta Švarcová

Je absolventkou Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity a v současné době dokončuje magisterské studium andragogiky na Masarykově univerzitě v Brně. Od roku 2016 se věnuje vzdělávání dětí a dospělých. Její lektorská práce směřuje především k dramatické výchově a tanečně-pohybové průpravě. Aktivně se také věnuje divadlu a dalším uměleckým činnostem. Je předsedkyní českobudějovického divadla SUD, kde působí i jako herečka. Několikaletou hereckou a recitační průpravou prošla u herečky Lenky Šestákové a pedagožky Jaroslavy Krčkové. Další zkušenosti s daným oborem nabyla v rámci odborných seminářů konaných po celé ČR. (Např. Dokumentární divadlo jako kreativní nástroj výuky-Divadlo Archa, Storytelling aneb O řemesle vypravěčském-Martin Hak, Imerzivní tvorba-Ivo Kristián Kubák, Scénická interpretace literárního textu-Renata Vordová a Jana Machalíková, Práce s hlasem-Eva Spoustová, Kreativní tanec-Lenka Červená, Scénický tanec-Izabela Savulov…)

 Kontakty – podatelna

Základní umělecká škola Otakara Ševčíka, Písek, Nádražní 1032
Nádražní 1032
397 01  Písek

Úřední hodiny: pondělí – pátek 8.00 – 16.00 hod.
E-mailová adresa: famfulova@zuspisek.cz
Telefon: 382 214 875
ID datové schránky: tpqnsb7