Přípravné studium hudebního oboru

Mám zájem, aby mé dítě navštěvovalo od 1. 9. 2019 hudební obor Základní umělecké školy Otakara Ševčíka, Písek, Nádražní 1032.

Jméno a příjmení dítěte:
Datum narození dítěte:
Telefon (budeme vás kontaktovat):

Akce školy

Duben 2019

  • Absolventký koncert – Trojice.
  • Třídní besídky – koncertní sálek ZUŠ.

Březen 2019

  • Koncert pěveckých sborů – Divadlo Fr. Šrámka.
  • Školní kola soutěží ZUŠ – Komorní hra s převahou smyčcových nástrojů, Hra na el. klávesové nástroje.
  • Třídní besídky – koncertní sálek ZUŠ.

Únor 2019

  • Školní kola soutěží ZUŠ – Komorní hra s převahou dechových nástrojů, Hra na akordeon.
  • Třídní besídky – koncertní sálek ZUŠ.

Leden 2019

  • Třídní besídky – koncertní sálek ZUŠ.