Přihláška k přijímacím a talentovým zkouškám
Hudební obor – přípravná hudební výchova

pro děti, které v roce 2020 dosáhnou 5ti let
pro děti, které k 1. 9. 2020 dosáhnou 6ti let

Forma výuky:

 • dvouleté studium

V prvním roce:

 • 1 hodina týdně hudební teorie „škola hrou“ (výuka probíhá formou her, vyprávění a hrou na orffovy nástroje)
 • 1 hodina týdně hlasová výchova a sborový zpěv

V druhém roce:

 • 1 hodina týdně hudební teorie
 • 1 hodina hlasová výchova a sborový zpěv
 • od 2. pololetí – přípravná hra na nástroj

Vážení rodiče, máte-li zájem, aby vaše dítě navštěvovalo od 1. 9. 2020 přípravnou hudební výchovu v ZUŠ Otakara Ševčíka v Písku, vyplňte níže uvedené údaje. Budeme vás kontaktovat.

Jméno a příjmení dítěte:
Datum narození dítěte:
Telefon:
E-mail:
Adresa:

Mgr. Lenka Termannová

Vzdělání

 • 1986 – 1991 – studium Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích, diplomová práce u doc. dr. Matouše Vondráka a ak. malíře Romana Kubičky.

Praxe

 • 1999 – ZUŠ v Písku (výuka kresby, malby, keramiky, grafiky a počítačové grafiky)
 • 2002 – 2007 vyučuje Výtvarnou přípravu na Soukromé střední výtvarné škole v Písku

Výstavy

 • 1990 – účast navýstavě v Berlínské galerii (školní práce)
 • 2000 – Galerie Portyč Písek, výstava obrazů
 • 2001 – Zámek Blatná, výstava olejomaleb
 • 2001 – Písek, samostatná výstava, Galerie Portyč – malby (temperou a olejem), kresby, sochařská díla z porobetonu
 • 2002 – Praha, samostatná výstava, Klášter Karmelitánů, malba olejem
 • 2004 – Písek, Galerie ABX v SVSŠ, malba olejem

Připravovaná výstava – květen 2009, Písek (chodba Prácheňského muzea), kde představí nejen svá díla, ale hlavně práce svých dětí ze ZUŠky, kde bude k vidění i počítačová grafika.

Práce dětí pod vedením Mgr. Lenky Termannové

Práce dětí Práce dětí Práce dětí Práce dětí Práce dětí Práce dětí

Vlastní práce Mgr. Lenky Termannové

Lenka Termannová Lenka Termannová Lenka Termannová