Přihláška k přijímacím a talentovým zkouškám
Hudební obor – přípravná hudební výchova

pro děti, které v roce 2020 dosáhnou 5ti let
pro děti, které k 1. 9. 2020 dosáhnou 6ti let

Forma výuky:

 • dvouleté studium

V prvním roce:

 • 1 hodina týdně hudební teorie „škola hrou“ (výuka probíhá formou her, vyprávění a hrou na orffovy nástroje)
 • 1 hodina týdně hlasová výchova a sborový zpěv

V druhém roce:

 • 1 hodina týdně hudební teorie
 • 1 hodina hlasová výchova a sborový zpěv
 • od 2. pololetí – přípravná hra na nástroj

Vážení rodiče, máte-li zájem, aby vaše dítě navštěvovalo od 1. 9. 2020 přípravnou hudební výchovu v ZUŠ Otakara Ševčíka v Písku, vyplňte níže uvedené údaje. Budeme vás kontaktovat.

Jméno a příjmení dítěte:
Datum narození dítěte:
Telefon:
E-mail:
Adresa:

Marcela Bláhová

 • 1966 – 1970 – studium Stření průmyslové školy keramické v Bechyni
 • 1970 – nástup do školství, DDM jako vedoucí oddělení estetiky a keramického a výtvarného kroužku. Současně od roku 1970 –1973 pracuje jako učitelka LŠU –výtvarného oddělení.
 • 1978 – 1980 – studium Střední pedagogické školy v Prachaticích
 • 1979 – ZŠ Šobrova – vychovatelka ve ŠD, stále s výtvarným zaměřením při práci s dětmi
 • 1990 – podnikání současně s manželem keramikem, volná živnost výroba a prodej keramiky
 • 1992 – odchod ze školství, věnuje se ve vlastní dílně výrobě keramiky
 • 1999 – návrat do školství – ZUŠ Písek, ve volném čase vyrábí keramiku ve své dílně (spíše už jako koníček „pro radost“)

Práce dětí pod vedením Marcely Bláhové

Práce dětí Práce dětí Práce dětí Práce dětí Práce dětí Práce dětí Práce dětí Práce dětí

Vlastní práce Marcely Bláhové

Marcela Bláhová Marcela Bláhová Marcela Bláhová Marcela Bláhová