Přihláška k přijímacím a talentovým zkouškám
Hudební obor – přípravná hudební výchova

pro děti, které v roce 2020 dosáhnou 5ti let
pro děti, které k 1. 9. 2020 dosáhnou 6ti let

Forma výuky:

  • dvouleté studium

V prvním roce:

  • 1 hodina týdně hudební teorie „škola hrou“ (výuka probíhá formou her, vyprávění a hrou na orffovy nástroje)
  • 1 hodina týdně hlasová výchova a sborový zpěv

V druhém roce:

  • 1 hodina týdně hudební teorie
  • 1 hodina hlasová výchova a sborový zpěv
  • od 2. pololetí – přípravná hra na nástroj

Vážení rodiče, máte-li zájem, aby vaše dítě navštěvovalo od 1. 9. 2020 přípravnou hudební výchovu v ZUŠ Otakara Ševčíka v Písku, vyplňte níže uvedené údaje. Budeme vás kontaktovat.

Jméno a příjmení dítěte:
Datum narození dítěte:
Telefon:
E-mail:
Adresa:

MgA. Michal Jakeš

Vzdělání

SUPŠ Uherské Hradiště, Obor Keramika (J. Vlach, V. Groš)
VŠUP Praha, obor Keramika a porcelán (prof. Šerák) absolvent 1992

Praxe

Od roku 1993 dva roky působil jako vedoucí oboru keramika na SUPŠ v Ostravě - Porubě.
V letech 1995 – 2003 vedl arteterapii pro klienty Sananimu.
Od roku 1995 nastoupil jako učitel na SVŠŠ v Písku, kde až doposud vyučuje figurální kresbu a výtvarnou přípravu.
Současně 15 let učí na Filmové akademii Miroslava Ondříčka kresbu a malbu.
V současné době se věnuje designu porcelánu, kresbě, malbě a volné keramické plastice.

Výstavy

Několik společných výstav a účast na symposiích v Duchcově, Dubí a Bechyni.

Vlastní práce MgA. Michala Jakeše

Michal Jakeš Michal Jakeš Michal Jakeš Michal Jakeš